Autorzy
STUDIO ACAPULCO
ALBERTINE
BEATRICE ALEMAGNA
TATIANA AUDYCKA-SZATRAWSKA
ADA AUGUSTYNIAK
BAOBABY STUDIO
JOANNA BARTOSIK
EDGAR BˇK
JUSTYNA BEDNAREK
GIOVANNI BELGRANO
FREDERIQUE BERTRAND
EDYTA BIELAŃSKA / BAOBABY STUDIO
MACIEK BLA¬NIAK
BLEXBOLEX
KATARZYNA BOGUCKA
MARC BOUTAVANT
JAN BRZECHWA
MACIEJ BUSZEWICZ
MARINE CARTERON
DELPHINE CHEDRU
IWONA CHMIELEWSKA
DAMIAN CHOMˇTOWSKI / EDGAR BˇK STUDIO
SYLWIA CHUTNIK
MARIANNA COPPO
ROBERT CZAJKA
ANNA CZERWIŃSKA-RYDEL
MARIA DEK
ASTRID DESBORDES
MARIANNE DUBUC
BARBARA DUBUS
ANNE-FLORE DURAND
EMILIA DZIUBAK
EDGAR BˇK STUDIO
ANTONIN FAURE
ANNA FERENSTEIN-MŁOKOSIEWICZ
BASIA FLORES
BRUNO GIBERT
MICHAŁ GOREŃ
MAŁGORZATA GUROWSKA
COLAS GUTMAN
MONIKA HANULAK
MARTA IGNERSKA
JAKUB JANKOWSKI
OLA JASIONOWSKA
LUDWIK JERZY KERN
AGATA KLEPKA / OKI OKI STUDIO
MAGDALENA KŁOS-PODSIADŁO
KATSUMI KOMAGATA
MARTA KOPYT
WITEK KOROBLEWSKI
AGNIESZKA KOWALSKA
ANNA KRASUCKA
AGATA KRÓLAK
MARIA KWIATKOWSKA
GRAŻKA LANGE
LILLI L'ARRONGE
MICHAEL LEBLOND
LAURA LEUCK
ALICJA LISTWAN
PAWEŁ ŁAPIŃSKI
JOANNA ŁOZIŃSKA
LECH MAJEWSKI
ZUZANNA MALINOWSKA
MADALENA MATOSO
ISABEL MINHOS MARTINS
MAŁGORZATA MI¦KOWIEC
PIOTR MŁODOŻENIEC
JACEK MULCZYK-SKARŻYŃSKI
BRUNO MUNARI
KATARZYNA NAWROCKA
ANNA NIEMIERKO
MAŁGORZATA NOWAK / ACAPULCO STUDIO
JOANNA OLECH
Robert Ole¶
URI ORLEV
ANETA PA¬DZIOR
DELPHINE PERRET
ROBERT PODSIADŁO
GABRIELA ROGOWSA
MELANIE RUTTEN
MARTYNA SKIBIŃSKA
EWA SOLARZ
JANUSZ STANNY
MAŁGORZATA SWĘDROWSKA
KAROL SZAFRANIEC
PRZEMYSŁAW SZCZUR
AGATA SZYDŁOWSKA
Olga Tokarczuk
SZYMON TOMIŁO
ANNA TOPCZEWSKA
IRENA TUWIM
JULIAN TUWIM
MAŁGORZATA URBAŃSKA
NATALIA URYNIUK
MIRELLA VON CHRUPEK
HENNING WAGENBRETH
JUSTYNA WRÓBLEWSKA
GERMANO ZULLO
WytwórniaWytwórcyKsi±żkiBlogDystrybucja

EWA SOLARZ
Autorka
z wykształcenia historyk sztuki, kuratorka wystaw, autorka ksi±żek dla dzieci. Przez wiele lat dziennikarka i redaktor naczelna w magazynach i serwisach wnętrzarskich, dzi¶ zajmuje się popularyzacj± polskiej kultury w kraju i zagranic±. Kuratoruje szereg projektów i wystaw zwi±zanych z dizajnem, ilustracj± ksi±żkow± i ekologi±, tworzy i prowadzi warsztaty i lekcje, recenzenzuje ksi±żki dla dzieci. Współpracuje m.in. z Instytutem Adama Mickiewicza, Narodow± Galeri± Zachęta, ŁódĽ Design Festival, Gdynia Design Days, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Galeri± Arsenał w Białymstoku, Instytutem Designu Kielce, Zamkiem Cieszyn, Instytutem Polskim w Sztokholmie, Berlinie, Budapeszcie, STGU, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Współzałożycielka Otwartego Klastra Dizajnu Wilk. Dla Wytwórni napisała "Ilustrowany elementarz dizajnu" (2015), "Ilustrowany elementarz polskiego dizajnu" (2017) i "Wszystko widzę jako sztukę" (2018).


szukaj
Twój koszyk           In English

Wytwórnia KONTAKT

, więcej »